2 Модул

Интернет на нещата(IoT) с прототипизация на робот и 3D принтиране

Защо съществува този модул (тази професия)?

Машините са създадени, за да улесняват хората и да повишават ефективността в икономиките. Дигитализацията през 21 век води до комбинирането на машини с електронни устройва и свързването им към комуникационни мрежи, което води до създаването на IoT Developer професията.

За Кого Е Подходящ?

Подходящ е за напълно начинаещи с интерес към механика, електроника, физика, програмиране и джаджи, които работят с IoT.

Какво ще учите в модула?

Курсът е уводен и с практическа насоченост. Ще се работи по проект с микроелектроника (ESP32/Arduino), 3D Принтиране и уеб програмиране.
С помощта на лекторите ще бъде бъде проектирана и създадена IoT количка или робот. Придобитите знания ще служат като основа, на която участниците могат да стъпят в бъдеще при създаването на самостоятелни IoT проекти.
1. Ще започнем с кратка уводна част в микроелектрониката, програмирането и възможностите на микроконтролера, който ще използваме. Ще научим как работи един 3D принтера.
2. Заедно ще минем през основните етапи на разработката на проект, като целта е да постигнем прототип на робот, който се движи и може да бъде управляван.
3. Ще тестваме в реална среда създадения от нас робот.

Лектор – Радослав Илиев

Regular Firmware Developer в Bosch ECS

Лектор – Теодор Вълчев

Студент-Бакалавър Компютърни науки в СУ „Св. Климент Охридски“