5 Модул

програмиране

Защо съществува този модул (тази професия)?

В 21 век животът на много от нас е неимоверно свързан с използването на машини, които по един или друг начин ни улесняват ежедневието и правят възможни неща, които преди век са били немислими. Най-общо казано, програмирането е процес, в който човек създава съвкупност от инструкции и команди, които машината трябва да изпълни.


Конкретно моята професия съществува, за да може всеки клиент да разшири стандартните функционалности, предлагани от САП, според специфичните нужди и процеси в своя склад.

Какво ще учите в модула?

Ще направим първите стъпки в програмирането с помощта на практически задачи. Ще се запознаем с типовете данни, ще използваме цикли, логически оператори, ще се научим как да създаваме и използваме класове и методи.

За кого е подходящ?

Не е нужно участниците да имат предварителен опит с програмирането, тъй като ще започнем от най-базовите елементи. Препоръчително е участниците да си носят личен лаптоп с инсталирана безплатна версия на IntelliJ.

Tutorial за инсталация тук

водещ Алпер Ахмедов

ТУ-София (ФАГИОПМ)
Qinlox AD, SAP EWM Developer